Onderzoek naar ondervoeding COVID-19 patiënten

Franse onderzoekers publiceerden in Clinical Nutrition ESPEN een onderzoek naar ondervoeding bij patiënten met COVID-19. De resultaten waren behoorlijk schokkend: gemiddeld was 42% van de patiënten ondervoed. In de subgroep IC-patiënten lag dit percentage nog hoger. Daarvan was twee derde deel ondervoed (67%).

Er is nog niet veel bekend over de voedingsstatus van patiënten met een SARS-Cov2-infectie (COVID-19). De doelen van dit onderzoek waren het beoordelen van:

  • Ondervoeding bij gehospitaliseerde COVID-19 patiënten;
  • Het verband tussen ondervoeding en de ernst van de ziekte bij opname;
  • De impact van ondervoeding op overdracht naar een intensive care unit (ICU) of overlijden.

Methode
De onderzoekers keken naar patiënten, die werden opgenomen in een universitair ziekenhuis in de periode van 21 maart tot 24 april 2020 (n = 114, 60,5% mannen, leeftijd: 59,9 ± 15,9 jaar). De voedingsstatus werd gedefinieerd aan de hand van de criteria van het Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM).

Resultaten
In totaal was 42,1% ondervoed (matig: 23,7%, ernstig: 18,4%). Bij de patiënten op de IC was dat 66,7%. Er werd geen significant verband gevonden tussen de voedingsstatus en de klinische symptomen van COVID-19.

Conclusies
Deze resultaten laten, evenals resultaten van andere onderzoeken en praktijkervaring, zien dat de prevalentie van ondervoeding hoog is. Dit geldt vooral voor patiënten die worden overgebracht naar de IC. Deze gegevens benadrukken het belang van vroegtijdige voedingsscreening bij COVID 19-patiënten om ondervoeding in een vroegtijdig stadium te kunnen behandelen.

Situatie in Nederland
In Nederland worden tot eind december 2020 in vier verschillende ziekenhuizen soortgelijke gegevens verzameld (COVOED onderzoek). Voor dit onderzoek worden patiënten tijdens en na de ziekenhuisopname gevolgd, zodat het herstel en het verloop van de voedingstoestand en de aan voeding gerelateerde klachten kunnen worden beschreven. Bekijk voor meer informatie deze video.

Ontwikkeling
Diëtisten vrezen dat het probleem van ondervoeding bij kwetsbare groepen met de huidige coronamaatregelen groter zal worden. Met name ouderen krijgen minder zorg en aandacht van familie, bekenden en buren. Terwijl een goede voedingstoestand nu extra aandacht nodig heeft.

Wat kun je als diëtist doen?
Een coronabesmetting wil je het liefst voorkomen en ondervoeding ook. Het is goed om je te bedenken dat ondervoeding weliswaar vaak voorkomt voor bij COVID-19 patiënten, maar ook bij kwetsbare groepen.

Preventief:

  • Geef informatie over een gezonde leefstijl, zodat een besmetting met corona voorkomen kan worden;
  • Wees alert en voorkom ondervoeding: geef tijdig informatie over de gevolgen van te weinig eten en het belang van voldoende eiwit en energie in de voeding;
  • Wijs op de websites goedgevoedouderworden.nl en voedingscentrum.nl voor aanvullende informatie.

Bij herstel na corona:

Bronnen

https://clinicalnutritionespen.com/article/S2405-4577(20)30205-9/fulltext
www.stuurgroepondervoeding.nl
https://www.nvdietist.nl/corona/2200-4-voedingsbeleid-bij-corona1