Ambitieuze collega’s die met een hogere eiwitinname ondervoeding willen aanpakken en de wetenschappelijke onderbouwing

Project ‘Stimulering Voedingsregistratie’ bij Sint Franciscus Vlietland

We kunnen als collega’s met de juiste keuzes op het gebied van voeding ontzettend veel bereiken.
Gelukkig is er in de afgelopen jaren steeds meer wetenschappelijke onderbouwing beschikbaar gekomen ter ondersteuning van de keuzes die we maken in de aanpak van (risico op) ondervoeding en bevordering van herstel.
Wil je meer weten over een wetenschappelijk onderbouwde aanpak welke zich in de praktijk al jaren heeft bewezen, lees dan verder

Recent is de Factsheet – Resultaten kwaliteitsindicator Behandeling van ondervoeding bij volwassenen 2019 gepubliceerd op de website van de Stuurgroep Ondervoeding. Deze factsheet wordt uitgegeven met als doel inzage te geven in de cijfers en uitkomsten van de verschillende ziekenhuizen. In de cijfers is terug te zien dat de absolute aantallen en de uitkomsten per ziekenhuis verschillen. Wij willen de ziekenhuizen dan stimuleren om onderling contact te zoeken met elkaar om met en van elkaar te leren.

Fig. 1 Percentage ondervoede patiënten met een adequate eiwitinname op dag 4 van ziekenhuisopname. (Bron: Factsheet – Resultaten kwaliteitsindicator 8.1.2A. Behandeling van ondervoeding bij volwassenen 2019)

In 2019 werden in 73 ziekenhuizen 58.446 patiënten met ondervoeding gescreend op basis van continumeting. Een adequate eiwitinname bij ondervoeding tijdens ziekenhuisopname is gedefinieerd als minimaal 1,2 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht.

Sinds 2012 heeft ongeveer 50% van de op ondervoeding gescreende patiënten een adequate eiwitinname. Vanaf 2008 is dit percentage van 38% naar 50% gestegen. Helaas stagneert dit sinds 2012.

In de beschouwing van de Factsheet – Resultaten kwaliteitsindicator 2019 geven ziekenhuizen aan dat de cijfers laag zijn, doordat de indicator niet voor alle patiënten haalbaar is. Ook kan er vertekening zijn, doordat EPD data niet goed worden doorgerekend. Naar aanleiding van de resultaten zijn inmiddels in diverse ziekenhuizen verbetertrajecten opgezet op het gebied van assortiment en voedingsconcept, samenwerking, scholing en het EPD.

In 2015 vond in Ziekenhuis Gelderse Vallei ook de wetenschappelijke studie Cater with Care plaats. Deze studie laat zien dat met eiwitverrijkt eten en drinken maar liefst 79% van de doelgroep een adequate eiwitinname behaalt tegenover 47% in de controlegroep, die het gangbare eiwitrijke menu kreeg.

Zowel de resultaten van de Factsheet als de Cater with Care studie tonen aan dat een adequate eiwitinname behalen lastig is, zonder te investeren in extra aandacht naast de dagelijkse eiwitrijke voeding. Het Cater with Care project maakt bovendien duidelijk dat door het vervangen van voeding met eiwitverrijkte voeding wel voldoende eiwitinname te behalen is.
Daarom roepen wij alle collega’s die ambities hebben om ondervoeding aan te pakken kritisch te kijken naar potentie voor verbetering in de assortimenten/voedingsconcepten, want het kan altijd beter! Carezzo helpt hier graag bij!

Advies voor een kritische blik op het assortiment in een zorginstelling? Klik hier